Action Report

Heads-up for Hungarians
(and Germans and Austrians)
[copyright-free photos of David Irving] [free downloads of his books]

Uprising MagyarPress Release -- English English --

click to enlarge >>

 

DAVID IRVING,
A VILÁG LEGTÖBB VITÁT KIVÁLTÓ TÖRTÉNÉSZE,
ELÕADÓ KÖRÚTON
MAGYARORSZÁGON!

DAVID IRVING a világ legismertebb és legolvasottabb történésze és életrajzírója a második világháború vezetõ személyiségeinek, Hitlernek, Churchillnek és a tábornokoknak, valamint élharcosa az általa valódi történetírásnak nevezett alkotómunkáért folyó világméretû mozgalomnak. A magyar forradalomról írt „Felkelés!" címû mûve, amely 22 évvel ezelõtt jelent meg angol nyelven vezetõ angol és német kiadók (Hodder, Bertelsmann, Rowohlt) gondozásában, most magyar fordításban lát napvilágot. A szerzõ ez alkalommal a kiadó (Gede Testvérek Bt.) meghívására elõadó és dedikáló körutat tart Magyarországon október 20 és 29. között. A budapesti könyvbemutató díszszónokaként lép fel elõször, majd több elõadást tart a fõvárosban, és a fõbb vidéki nagyvárosokban is. Az elõadások témája az 1956-os magyar forradalom, a második világháború vitatott kérdései, a zsidó holocaustkutatás újabb eredményei, továbbá a valódi történelem kutatásáért folyó küzdelem és a szólásszabadságért vívott harc.

 


ELÕAD ÉS DEDIKÁL:

Uprising English

BUDAPESTEN

Október 21-én könyvbemutató és sajtótájékoztató 17 órakor
a Szabó Dezsõ Színházban (V. ker. Szabadság tér 2.).
Október 22-én dedikál 15-17 óra között
az Arcvonal Irodalmi Kávéházban (V. ker. Haris köz 3.).
Október 22-én dedikál 18-20 óra között
a Fehérlófia Könyvesboltban (VIII. ker. József u. 8.).
Október 23-án 15 órakor megemlékezik forradalmunkról és dedikál
a MIÉP nagygyûlésén a Hõsök terén.
Október 24-én dedikál 14-16 óra között
az Emese Álma Könyvesboltban (X. Fehér út 2.).
Október 24-én elõad és dedikál 17 órakor
„Történelmi igazság utáni kutatásom és a szólásszabadság" címmel
a Testnevelési Egyetem aulájában (XII. ker. Alkotás u. 44.).

Uprising German

VIDÉKEN

Október 25-én dedikál 11-13 óra között
Miskolcon a Szkítia Könyvesboltban (Széchenyi u. 52.).
Október 25-én elõad és dedikál 16 órakor
Debrecenben a MIÉP Székházban (Piac u. 57. Amfora udvar).
Október 26-án elõad és dedikál 17 órakor
Szegeden a Bartók Béla Mûvelõdési Házban (Vörösmarty u. 3.).
Október 27-én elõad és dedikál 17 órakor
Pécsett az Ifjúsági Házban (Nagy Lajos király útja 13.).
Október 28-án elõad és dedikál 16 órakor
Gyõrött a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban (Árpád út 44.).
 
Október 28-án búcsúbeszéde díszvacsora keretében 20 órakor
a Szabó Dezsõ Színházban (Budapest V. ker. Szabadság tér 2.).
Részvétel a díszvacsorán elõzetes bejelentkezéssel október 26-ig.
További tájékoztatásért érdeklõdjön a Gede Testvérek Bt-nél. Telefon: 349-4552.

A történelmi igazság minden barátját szeretettel hívja és várja a Gede Testvérek Bt.

email gedetestverek@yahoo.com

Or write to Tibor Gede
Gede Testvérek Bt.
1385 Budapest 62
Pf. 849 Hungary