The International Campaign for Real History

Posted Wednesday, February 11, 2004

[] Index to the Traditional Enemies of Free Speech
[] Alphabetical index (text)
AR-Online

Quick navigation

Modkraft.com
Wednesday, February 11, 2004

[no English translation yet]

info... Holocaust-benægtere holder træf

Af Linda Hansen
Monsun
email: linda@monsun.dk, phone +45 3353 97331

DEN britiske fascist David Irving besøger Danmark sidst i februar. Irving er kendt for sine mange udgivelser, der benægter omfanget og planlægningen af Holocaust &endash; og sit samarbejde med antisemitiske og nazistiske grupper.

click for origin

David Irving comments:

WITHOUT mentioning names or stereotypes, isn't it extraordinary how it is always the same people who mobilise to prevent me from speaking to invited audiences, even in private?
   People wonder why I have dubbed them the "traditional enemies" of free speech. They need look no further than articles like this.
   Historians faced with this kind of terrorism have two choices: to lie down, to conform, and write whatever is demanded of them; or to abide by their conscience and write the truth as they find it.
   Danish journalist Linda Hansen first tried to learn details of the function using a non-newspaper email address. As Sara Salzman of Devner could have told her, we have our sources; Lea is well known for what she is, and I do not encourage journalists to attend our functions.

David Irving ønsker ikke at oplyse, hvem der har inviteret ham til København, ej eller hvor mødet skal foregå, skriver dagbladet Politiken.

»Kritisk« og »moderat«

Irving er kontroversiel i mange lande, hvor der har været adskillige retssager imod ham i f.eks. Østrig, Canada, Australien, New Zealand og Tyskland.

Seneste retssag foregik i foråret 2000 i England, hvor Irving selv lagde sag an &endash; og tabte i en spektakulær retssag. Sagen i England var anlagt mod professor Deborah Lipstadt, fordi hun i bogen Denying The Holocaust refererer til Irving som »holocaust-benægter« og anfører, at Irving er en flittigt benyttet gæstetaler ved nynazistiske og antisemitiske arrangementer.

David Irving tabte retssagen eftertrykkeligt og blev dømt til at betale mere end 22 millioner kr. i sagsomkostninger.

Selv føler Irving sig forfulgt og undertrykt, og beskriver sig selv som »moderat fascist« og »holocaust-kritisk«. Budskaberne og samarbejdspartnere på den yderste højrefløj er dog ikke af den moderate slags.

Irvings beskrivelser af sig selv har ikke afholdt ham fra at samarbejde med erklærede fascister og nazister. Eksempelvis holdt David Irving i september 1996 tale for National Alliance. National Alliance er mest berygtet for lederen og stifteren William Pierce's bog The Turner Diaries, der beskriver en hvid arisk overtagelse af verdensherredømmet og udryddelse af alle sorte og jøder. Den ekstreme antisemitisme går igen i et andet af William Pierce's skrifter, nemlig Who rules America (Hvem regerer Amerika), som bebrejder en jødisk konspiration i USA for nationens ringe tilstand.

Holocaust-benægternes argumentation

Hovedargumenterne for benægtere af Holocaust er gennemgående de samme, om end nogle går mere ind i enkelte detaljer. Myterne bygges op omkring enorme mængder af undersøgelser, angiveligt dokumentarisk materiale og cirkelargumentation.

Et eksempel på sådan argumentation findes hos Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning, hvor parolen »dørene gik indad« skal tjene som bevis for, at gaskamre ikke kunne fungere.

Selskabet skriver selv:

»Dørene går indad. Så strømmer gassen ud. Og jøderne dør og ligene ligger hulter til bulter i det frygtelige gaskammer. Mon de døende jøder har vist så meget hensyn, at de har undladt at lade sig krepere netop i døråbningerne? For ellers kan det blive noget problematisk for de efterlevende, jøder som nazister at få dørene op igen, så man kan slippe af med kadaverne.«

De overordnede temaer for holocaust-benægterne kan sammenfattes til følgende: - At der aldrig har været en nazistisk plan for udryddelsen af jøderne - At der ikke har eksisteret funktionelle gaskamre i kz-lejre - At der ikke findes beviser for drab på millioner af jøder - Sidst &endash; men absolut ikke mindst &endash; er myten om forfølgelsen af Holocaust-benægterne en væsentlig del af deres virke. Argumenter om censur og undertrykkelse af deres sandhed inddrages som bevis for, at det er sandheden, der fremføres

Nazister og antisemitter

En stor del af de såkaldte revisionistiske hjemmesider benytter et voldsomt antisemitisk sprogbrug. Dele af revisionismen er erklæret nazistisk, og benytter holocaust-benægtelsen til at forsøge at rehabilitere Det Tredje Rige og dermed nazismen.

Den voldsomme grad af antisemitisme er ofte blandet med konspirationsteorier om jøder, der vil overtage verdensherredømmet eller har opfundet Holocaust for at få penge, magt og sympati.

I Danmark har førnævnte Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning tidligere stået bag invitationer til internationalt kendte Holocaust-benægtere. På Selskabets hjemmeside findes en række tekster fra tidligere oplæg og foredrag af Holocaust-benægtere fra Frankrig, Schweiz og USA.

Ligesom Irving ønsker ingen i Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning at fortælle, hvor mødet med David Irving skal finde sted, fremgår det af dagbladet Politiken.

 

David Irving dossier: "Global Vendetta"
Our dossier on the origins of anti-Semitism
 
Politiken: Holocaust denier coming to Denmark | Holocaustbenægter til Danmark
Action Report: Mr Irving's October 2003 visit to Denmark
 
 
 

The above item is reproduced without editing other than typographical

 Register your name and address to go on the Mailing List to receive

David Irving's ACTION REPORT

or to hear when and where he will next speak near you

© Focal Point 2004 F Irving write to David Irving