From the world's press

 

Quick navigation  

[verbatim trial transcripts]

Goteborgs-posten

January 28, 2000

http://www.gp.se/nyheter/28/fasta/ftext/politik1.html


[translation]

Svårt att bemöta förnekarna

Är förnekandet av Förintelsen en dumhet eller ett uttryck för anti-semitism, en tro som kan jämställas med andras tro på flygande tefat eller en förbrytelse?

av PER NYGREN 031-62 41 21 per.nygren@gp.se Inte ens på konferensen om Förintelsen var svaren alldeles givna. Frågan om förnekarna, de som själva kallar sig revisionister och som hävdar sådant som att Hitler aldrig gav order om att judar och romer skulle förintas, att gaskamrarna i förintelselägren inte kunde användas för massmord på människor eller att Anne Franks dagbok är en bluff som i själva verket skrivits efter kriget, blev dubbelt aktuell på Stockholmskonferensen i går. En av de inbjudna talarna, doktor Deborah Lipstadt som skrivit det främsta akademiska arbetet för att avslöja förnekarna - "Denying the Holocaust: The growing assault on truth and memory" - tvingades till London för att inställa sig vid en rättegång. Hon och hennes förläggare har stämts av författaren David Irving, en av förnekarna.

Förlagen tar avstånd Irving, känd som författare till en rad böcker om andra världskriget, hävdar att han förlorat sitt levebröd sedan ansedda förlag vägrat förnya kontrakten med honom på grund av Lipstadts bok. För David Irving är rättegången - som dag för dag och ord för ord kan följas på hans hemsida på nätet - ett forum för att utveckla sina teser och utmana den etablerade historieskrivningen. För historikerna och experterna på Förintelsekonferensen är hans texter förstås dumma, substanslösa, absurda.

Förbud mot förnekelsen

Men bör förnekandet av Förintelsen förbjudas så som i exempelvis Tyskland och Frankrike? Ja, ansåg flera av seminariedeltagarna som hävdade att förnekandet av Förintelsen inte handlar om historieskrivning utan om anti-semitism, är en förolämpning mot mänskligheten, ja en "kriminell konspiration". - Nej, sa doktor Robert Jan van Pelt från Holland. - Ge inte förnekarna någon plattform! Gör dem inte till martyrer! Förbud fungerar inte i praktiken. Vårt svar på förnekarna måste vara utbildning och kunskap. van Pelt kom direkt från rättegången i London där han under två dagar korsförhörts av David Irving. Och han ska återvända till London för fortsatta förhör. Därför ville han inte prata om den pågående rättegången. - Men mitt expertutlåtande ligger också på nätet, sa han på frågan om förnekare som David Irving verkligen själva tror på det de säger. Eller om de medvetet ljuger. - Av det framgår att jag läst tjugo års korrespondens mellan förnekare som Faurisson och Irving. Den korrespondensen handlar till 95-96 procent om pengar. När David Irving 1988 definitivt blev förnekare handlade det om affärer. Förnekarna gav honom en plattform.

Argumenten saknar substans

Hjälper utbildning? Stéphan Bruchfeld, Sveriges främste expert på förnekarna, berättade att han efter en tio veckors kurs om Förintelsen delat ut lappar med förnekarnas påståenden och bett studenterna besvara dem. - Resultatet blev en katastrof, sa han. Inte därför att det skulle finnas minsta substans i förnekarnas argument. Men vem kan bevisa att flygande tefat inte finns? - Det gäller att vända på steken. Fråga förnekarna vilken dokumentation de har. De har ingen alls.


January 28, 2000

 

Download Van Pelt's report in Adobe .pdf format

http://www.focal.org/lipstadt.pelt/report.pdf

A service of this website

|Return to Clippings Index | ©Focal Point 2000 e-mail:  write to David Irving