AR-Online 

 Posted Monday, August 21, 2000


Quick navigation  

Alphabetical index (text)

Tidsskrift för folkets rättigheter is published by "Föreningen FiB-juristerna" (the Union of FiB-lawyers) (http://www.fib.se/sapo_fib.html). Its editor is Mr. Erik Göthe. Mr. Göthe was the defence attorney in the case where the German authorities tried to ban the publication of Mein Kampf in Swedish (see our file).


 

Tidsskrift för folkets rättigheter
(Sweden, No. 1-2/2000 (Vol. 19)

This article was also published by the conservative magazine SALT (http://www.samtidsmagasinet-salt.nu/) in its latest issue.


Utgivning av David Irvings böcker har råkat i svårigheter i Sverige sedan Bibliotekstjänst och dess granskningsnämnd sökt förhindra bibliotekens beställningar av första delen av Irvings Goebbelsbiografi.

BIBLIOTEKEN BESKYDDADE

I DN 14/3 krävde Fredrik Malm, David Lagerlöf, Daniel Schatz och Peter Wolodarski i liberal anda säljförbud mot David Irvings Goebbelsbiografi med den tidstypiska motiveringen "Inte någonstans nämns Förintelsen".

Det handlade om första delen av biografin som rör tiden fram till 1933, alltså väl åtta år innan massdödandet av bl a judar satte i gång. Del 2--3 hade inte alls kunnat ges ut på svenska sedan första delen stoppats av Bibliotekstjänst. Det lilla förlag som gav ut Irving var beroende av sina biblioteksbeställningar och fick läggas ned.

Av Erik Göthe

Så här gick denna bokcensur till, visserligen icke stridande mot tydlig lag, men väl stridande mot ett fritt vetenskapligt åsiktsutbyte.

Bibliotekens bokinköp styrs av de korta recensioner som publiceras av Bibliotekstjänst var fjortonde dag i Btj Böcker & AV-media. Bortåt 1 000 lektörer gör där bedömningar till ledning för bibliotekens inköp.

Den rutinerade recensenten Håkan Philipsson undanhöll inte biblioteken sin mening om boken när han hösten 1997 recenserade första delen av David Irvings Goebbelsbiografi:

"Detta är en bok om framväxten av den politiska fanatismens och ondskans triumf -- nazisternas maktövertagande i Tyskland 1933. Presenterat i en biografi, 1897--1933 (verket är tänkt att ges ut i 3 delar), över propagandans kuslige häxmästare, agitatorn Joseph Goebbels.

Här beskrivs en människas förvandling från fattig student med religiösa drömmar till nationalsocialistisk fanatiker och en av Adolf Hitlers närmaste medarbetare. Författaren, som tagit del av Goebbels' i Moskva förvarade dagböcker, skriver om det politiska livet, men också om ett rörigt kärleksliv. Goebbels' trassliga och småsnaskiga affärer med kvinnor ges alltför stort utrymme. Det är en skrämmande text, välskriven och fängslande, men till sitt djupare innehåll avskyvärd. Boken rymmer ett viktigt stycke politisk historia och ett budskap, som mänskligheten aldrig måtte glömma. Det psykologiskt mäktiga i att miljontals tyskar valde nationalsocialismen, med ledare som Hitler och Goebbels, ska inte heller glömmas. Boken är illustrerad med fem stycken svart-vita fotografier och avslutas med en omfattande notapparat. David Irving, forskare och kontroversiell historiker, har tidigare skrivit boken Göring (1989)."

Till Bibliotekstjänsts granskningsnämnd inkom från Borås stadsbibliotek ett extremt ovanligt klagomål. Inköpschefen, Birgit Jacobsson, ansåg att recensenten borde ha avrått biblioteken från att köpa boken:

"Irving är en känd s k revisionist och anklagad för att vara nazistmedlöpare. Detta borde ha kommit med i recensionen eftersom det är en viktig faktor för bedömandet av boken. ... Irving använder Goebbels för att försvara Hitler. ..."

Birgit Jacobsson hade minsann läst, visserligen inte Irvings bok, men en artikel av en Gita Sereny (left) i DN om Irving. Desutom hade hon noterat att förlaget givit ut en bok om runor och fornnordisk mytologi. Förlaget var misstänkt.

Granskningsnämnden tillsätts av Btj:s styrelse. Då och då klagar förlag över nedsablingar av böcker när de strider mot Btj:s PM som säger att recensioner skall vara sakliga och seriösa. Ibland får de rätt och recensionen görs om, med nya beställningar som följd. Men det omedelbara resultatet av detta klagomål blev djupt egendomligt: Btj stoppade alla beställningar av boken (177 st), med motivering att recensionen av boken hade varit "för positiv" och därför måste göras om. Efter en tid skickade så Btj en rundskrivelse med besked att beställningarna annulleras om de inte förnyas. Som en uppsträckning från en pennalistiskt lagd flaggjunkare i sjövärnskåren för osnygg hälsning: -- Fel! Ut och gör om! Ett fåtal beställde på nytt, men inte heller denna beställning effektuerades av Btj.

En effektiv tanke låg under agerandet: Om Granskningsnämnden skulle finna att det inte var något fel på recensionen, blir resultatet av annulleringen att biblioteken inte får något nytt tillfälle att beställa. För säkerhets skull raderade Btj genast alla uppgifter om boken i bibliotekens dataregister.

Även om det av tekniska skäl kanske inte var meningen från början, blev Philipsson i sinom tid näpst av granskningsnämnden, som enhälligt (Lars-Erik Böttiger, Inger Eide-Jensen, Immi Lundin, Per Nilsson, Ulla Rhedin, Helén Sandberg, Karin Stjernström och Maarja Talgre) beslöt att underkänna recensionen:

"... Att beskriva David Irving som forskare och kontroversiell historiker är inte tillräckligt. För bibliotekens information borde det mer konkret ha framgått att Irving är känd för sin revisionistiska historiesyn, vars främsta mål är att ärerädda nazismen och reducera Adolf Hitlers roll i dess brott. ..."

Men sedan Philipssons recension på denna själsligt snöpta grund blivit underkänd, blev det likväl ingen ny recension. Det kan ju inte heller ha varit meningen, ty hur skall en recensent med intellektet i behåll följa ett sådant utslag av granskningsnämnden?

Det obehagliga intrycket av Btj:s intrigerande skärps mot bakgrund av att just denna bok aldrig kunde utges i USA, till följd av att förlaget -- det ansedda St Martin's Press -- efter upprepade repressalier, attentat och till slut mordhot bröt kontraktet med författaren under påstående att förlagets lektörer, efter en åttonde läsning av manuskriptet, kommit fram till att boken är antisemitisk.

 


 THE same issue of "Tidsskrift för Folkets Rättigheter" also contained a objective article about the British libel action brought by David Irving against Deborah Lipstadt, entitled "David Irving and the Truth" ("David Irving och sanningen"), where the lawyer Rolf Andersson writes about the case and makes comments about the judgment by Charles Gray.

[Full Swedish text of the Andersson article]
The above news item is reproduced without editing other than typographical
 Register your name and address to go on the Mailing List to receive

David Irving's ACTION REPORT

© Focal Point 2000 [F] e-mail: Irving write to David Irving